Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Η δραστηριότητα της PROSPER HELLAS S.A. είναι άμεσα συνδεδεμένη με την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμιση των υδάτινων πόρων

Μελέτες και μέθοδος εξυγίανσης

Με βάση τις τελευταίες θεωρίες και διεθνείς εμπειρίες, η Εταιρεία μελετάει και συνθέτει τα κατάλληλα προϊόντα και συσκευές, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ρύπων.

Σχεδιασμός προϊόντος

Η Εταιρεία συντάσσει και παρακολουθεί υπεύθυνα την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων συντήρησης σε ειδικές περιπτώσεις, που απαιτείται επιστημονική μεθόδευση

Συμβουλές συντήρησης εγκαταστάσεων

Καθοδήγηση των πελατών κατά ορθολογικό τρόπο προς τη σωστή λήψη αποφάσεων σε θέματα που τους απασχολούν και σχετίζονται με την απόφαση για την προμήθεια ενός σχετικού προϊόντος.

Τεχνικές οδηγίες και συμβουλές