Σχεδιασμός προϊόντος

Σχεδιασμός προϊόντος

Σχεδιασμός προϊόντος

Με βάση τις τελευταίες θεωρίες και διεθνείς εμπειρίες, η Εταιρεία μελετάει και συνθέτει τα κατάλληλα προϊόντα και συσκευές, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ρύπων, στα θέματα ειδικότητάς της:

  • λιποσυλλέκτες
  • διαχωριστές ελαίων και υδρογονανθράκων
  • βιολογικοί καθαρισμοί
  • φίλτρα άμμου
  • διαχωριστές τοξικής λάσπης κλπ.
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος
Σχεδιασμός προϊόντος