Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού & Σηπτικές Δεξαμενές

Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού & Σηπτικές Δεξαμενές

Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού & Σηπτικές Δεξαμενές

Λίγα Λόγια

Πρόκειται για ατομικά και ομαδικά συστήματα για την διαχείριση των ακαθάρτων, από το μικρό σπίτι στο χωριό ή στα περίχωρα μιας πόλης χωρίς δίκτυο, μέχρι και συγκροτήματα εξοχικών κατοικιών και μικρές ξενοδοχειακές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.

Αναλυτικά

  • Σηπτικές δεξαμενές
    Οι σηπτικές μονάδες καθαρίζουν τα ακάθαρτα κατά 50-60% και ακολούθως τα διοχετεύουν σε απορροφητικό βόθρο μέσα στο έδαφος ( όπου αυτό μπορεί να γίνει και επιτρέπεται).
  • Μικρές μονάδες βιολογικού καθαρισμού
    Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού καθαρίζουν τα ακάθαρτα κατά 90-95% και ακολούθως τα διοχετεύουν σε απορροφητικό βόθρο μέσα στο έδαφος (όπου αυτό μπορεί να γίνει και επιτρέπεται) ή τα χρησιμοποιούν για υπεδάφια άρδευση. Με χλωρίωση και πρόσθεση φίλτρων τα νερά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για πότισμα κήπου και δένδρων.

 

Μεγάλες Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – SBR – Klaro Germany

Μεγάλες μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Επεξεργασία αστικών λυμάτων (ακαθάρ-των) από μικρούς οικισμούς, ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες, βιομηχανικές εγκατα-στάσεις κτλ

Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – SBR – Klaro Germany

Μικρές μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Επεξεργασία αστικών λυμάτων (ακαθάρ-των) από μικρούς οικισμούς, ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες, βιομηχανικές εγκατα-στάσεις κ.λπ.

Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού – Aquatec

Μικρές μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Επεξεργασία αστικών λυμάτων (ακαθάρ-των) από μικρούς οικισμούς, ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες, βιομηχανικές εγκατα-στάσεις κ.λπ

Σηπτικές Δεξαμενές / Septic tanks

Σηπτική δεξαμενή για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (ακαθάρτων) από μικρές ιδιωτικές κατοικίες