Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ 2014-2020

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ 2014-2020

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ 2014-2020

Η PROSPER HELLAS  παρέχει στους Πελάτες της, Επιχειρήσεις και Φορείς, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ένταξη των επενδυτικών τους σχεδίων στα κίνητρα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, διευκολύνοντάς τους να χρηματοδοτήσουν, μέσω επενδυτικών κινήτρων, τους εξοπλισμούς και τις υπηρεσίες που παρέχει σε αυτούς.

Ειδικότερα παρέχει:

  • Πληροφόρηση για τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων, εξοπλισμών, εγκαταστάσεων και μελετών Επιχειρήσεων και Φορέων ( ΟΤΑ, ΦΟΔΣΑ κ.λπ.).
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την προετοιμασία του σχετικού φακέλου, όπως σύνταξη και υποβολή του Επιχειρηματικού Σχεδίου, του Τεχνικού Δελτίου Έργου και σχετικών με τα αντικείμενά της Μελετών.
  • Διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση, μετά την έγκριση της σχετικής χρηματοδότησης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου έως και την αποπληρωμή του.

Μάθετε περισσότερα εδώ

Share: 

Prosper Hellas Α.Ε.

Ρ. Φεραίου 160 & 175, Συκιές,
Θεσσαλονίκη, 56626

2310.639.539

2310.639.407

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Δ. Ράλλη 45, 15124, Μαρούσι, Αθήνα

210.614.2864

Επικοινωνία

www.prosperhellas.gr